Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53491, ID obiektu: 62303

EWa

EWa

EWa

EWa - Opóźnione wyłączenie i odmierzanie czasu wyłączenia, wyzwalane otwarciem zestyku S. Niezależne nastawy czasów T1 i T2.

Wejście przekaźnika czasowego jest zasilane napięciem U w sposób ciągły. Zamknięcie zestyku sterującego S załącza przekaźnik wykonawczy R. Otwarcie zestyku sterującego S rozpoczyna odmierzenie czasu T1, a po jego upływie przekaźnik wykonawczy R wyłącza się na czas T2. Ponowne załączenie przekaźnika wykonawczego R po upływie czasu T2 nastąpi, gdy w chwili zakończenia odmierzania czasu zestyk sterujący S będzie zamknięty. W trakcie odmierzania czasów T1 oraz T2 stan zestyku S nie ma znaczenia.