Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53484, ID obiektu: 62296

E( r )

E( r )

E( r )

E(r) - Opóźnione załączenie z funkcją Reset.

Włączenie napięcia zasilania U rozpoczyna odmierzenie nastawionego czasu T1. Po odmierzeniu czasu T1 przekaźnik wykonawczy R załącza się. Jeżeli zestyk sterujący S zostanie zamknięty podczas odmierzania czasu T1, to odmierzanie czasu zostanie wstrzymane. Po otwarciu zestyku S czas T1 odmierzany jest od nowa. Po odmierzeniu czasu T1 przekaźnik wykonawczy R załącza się i stan taki trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania U lub ponownego zamknięcia zestyku sterującego.