Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 53479, ID obiektu: 62291

B

B

B

B - Praca cykliczna sterowana zestykiem S.

Wejście przekaźnika czasowego jest zasilane napięciem U w sposób ciągły. Zamknięcie zestyku sterującego S powoduje natychmiastowe załączenie przekaźnika wykonawczego R. Każde następne zamknięcie zestyku sterującego S powoduje zmianę stanu przekaźnika wykonawczego R na przeciwny (cecha przekaźnika bistabilnego).