Kontrola pieszych lub pojazdów (promieniowanie gamma-neutronowe)

Dane techniczne

System Stacjonarnych Monitorów Promieniowania SMP, wykrywający promieniowanie gamma-neutronowe, przeznaczony jest do pracy w środowisku, gdzie przewidziany jest duży przepływ osób oraz towarów.

 

Bramki radiometryczne SMP, wykrywają materiały promieniotwórcze w samochodach ciężarowych, samochodach osobowych, kontenerach, pociągach oraz w bagażach przenoszonych przez osoby piesze przemieszczające się przez strefę kontrolną. System bramek radiometrycznych SMP wykrywa nawet najmniejsze materiały, które mogą być przeznaczone do wykonania broni jądrowej lub, tzw. brudnej bomby.

 

Stacjonarne Monitory Promieniowania SMP posiadają jedną lub dwie kolumny pomiarowe, których zadaniem jest detekcja promieniowania radioaktywnego i nuklearnego. Wyposażone są również w Panel operatorski, który komunikuje się z kolumnami pomiarowymi, przetwarza otrzymane sygnały, a zaimplementowane algorytmy automatycznie podejmują decyzję o alarmie. Panel operatorski umożliwia również wizualizację alarmów, podgląd bieżącego stanu pracy, generowanie i wydruk raportów.

 

Dzięki dostępności dwóch konstrukcji, jednej z obudową odporną na warunki zewnętrzne oraz drugiej w estetycznej obudowie przeznaczonej do pracy wewnątrz budynków, inwestor może wybrać model zgodny z przeznaczeniem urządzenia.

 

Dedykowane oprogramowanie komputerowe SMP-Studio, pozwala na zdalną kontrolę nawet całej grupy urządzeń. Rozwiązanie to jest idealne w przypadku obiektów monitorowanych z jednego centralnego punktu.

ikonySMP-GN

Obiekty, na których mogą być wykorzystane Systemy SMP:

  • graniczne punkty kontrolne – drogowe, kolejowe, morskie, lotnicze
  • centra logistyczne
  • obiekty sportowe i inne obiekty o wymaganym wysokim stopniu bezpieczeństwa
  • punkty kontrolne elektrowni jądrowych i obiektów towarzyszących, zakładów i magazynów produkcji zbrojeniowej

Typy SMP - gamma-neutron

Karty katalogowe poszczególnych Systemów SMP:

SMP-11, SMP-22 [PDF]
SMP-11T [PDF]
SMP-44 [PDF]
SMP-M11, SMP-M22 [PDF]