Przekaźnik nadzorczy MR-EU1W1P

Dane techniczne

 Dane obwodu pomiarowego

Funkcje

UNDER, WIN

nadzór wartości minimalnej z funkcją histerezy

Sygnalizacja stanu przekaźnika

diodami LED

Obwód pomiarowy : 

• zmienna pomiarowa

DC lub AC sinus, 48…63 Hz

• zaciski jako wejście pomiarowe

230 V AC; zaciski E-F3

24V AC; zaciski E-F2

24V DC; zaciski E-F1

• zdolność przeciążeniowa

≥ 1,2 Un

• próg przełączania Us

max: 0,8< In < 1,2  min: 0,75 < In < 1,15

obwód wejściowy

Napięcie zasilania U 

230 V AC; zaciski E-F3

24V AC; zaciski E-F2

24V DC; zaciski E-F1

Znamionowy pobór mocy

230 V AC:  10,0 VA / 0,6 W

24 V AC: 1,3 VA / 0,8 W

24 V DC: 0,6 W

Częstotliwość znamionowa

AC: 48...63 Hz/ DC, AC sinus

Obwód wyjściowy

Ilość i rodzaj zestyków

1P - przełączny

Znamionowy prąd obciążenia AC1 

5 A / 250 V AC

Maksymalna moc łaczeniowa AC1

1 250 VA

Dane izolacji

Znamionowe napięcie udarowe

4 000 V AC

Kategoria przepięciowa

III wg PN-EN 60664-1

Stopień zanieczyszczenia izolacji

2, jeśli zabudowany 3 wg PN-EN 60664-1