RPD2-10/280/2.

Dane techniczne

RPD-10/280/2, RPD-10/280/2R 

Dane techniczne

 

Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc

275 / 350 V AC/DC

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In

 10 kV / 5 kA

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax

10 kA