RP-DC

Dane techniczne

Dane techniczne

RP-DC 12V

RP-DC 24V

Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc

15 V DC

28 V DC

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In

10kA 

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax

20kA