RPBC-50/280/1N.

Dane techniczne

RPBC-50/280/1N, RPBC-50/280/1NR

Dane techniczne

 

Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc

275 / 350 V AC/DC

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In

MOV/GDT: 40 / 50 kA

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax       

MOV/GDT: 100 / 100 kA 

Prąd szczytowy (10/350)

 Iimp(L+N+PE)

MOV/GDT: 25 / 50 kA 

50 kA