RPBC-100/280/4.

Dane techniczne

RPBC-100/280/4, RPBC-100/280/4R

Dane techniczne

 

Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc

275 / 350 V AC/DC 

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In

na biegun: 40 kA

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax 

na biegun: 100 kA

Prąd szczytowy (10/350)

Iimp(L1+L2+L3+N-PE)

na biegun: 25 kA

100 kA