RPBC-100/280/3N.

Dane techniczne

RPBC-100/280/3N, RPBC-100/280/3NR

Dane techniczne

 

Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc

275 / 350 V AC/DC

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) In

MOV/GDT: 40 / 100 kA

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) Imax     

MOV/GDT: 100 / 160 kA 

Prąd szczytowy (10/350)

Iimp(L1+L2+L3+N+PE)

MOV/GDT: 25 / 100 kA

100 kA