Nowości w systemie CZIP®-PRO

, Nowości

Nowości w systemie CZIP®-PRO

Nasz dział rozwoju wciąż poszukuje innowacyjnych rozwiązań, dzięki czemu możemy zaprezentować NOWE funkcjonalności w sterowniku polowym CZIP®-PRO:

 • Logiki programowalne
 • Detekcja zwarć doziemnych wysokooporowych 
 • Selektywne zabezpieczenie ziemnozwarciowe w polu transformatora uziemiającego

 

Logiki programowalne

 • Możliwość swobodnego wykorzystania logik programowanych przy zachowaniu pełnej integralności z dotychczasową funkcjonalnością CZIP®-PRO, w tym predefiniowanych funkcji zabezpieczeniowych i automatyk dla wybranego pola rozdzielni.

  CZIP-PRO Logiki m

 • W urządzeniach systemu CZIP®-PRO został zaimplementowany moduł do obsługi logik programowalnych użytkownika, a w oprogramowaniu narzędziowym CZIP®-SET dodano edytor schematów logicznych.
 • Wyniki logik programowalnych mogą być wykorzystane między innymi do: blokowania zabezpieczeń, raportowania, sterowania wyłącznikiem, sterowania lampkami i przekaźnikami.

 

Detekcja zwarć doziemnych wysokooporowych 

Innowacyjne zabezpieczenie przeznaczone do zdarzeń zwarciowych o wysokich rezystancjach przejścia do 8 kΩ. 

Wielu użytkowników przekaźników CZIP® i najnowszych CZIP®-PRO zdążyło przekonać się o wysokiej skuteczności zastosowanych algorytmów zabezpieczeń admitancyjnych. Jednak i te mają pewne ograniczenia w przypadku zwarć wysokooporowych, gdzie poziom skuteczności działania tych zabezpieczeń znacząco spada.                                            

Już teraz, wszystkie produkowane przez RELPOL S.A urządzenia z systemu CZIP®-PRO wyposażone są w mechanizm oparty na unikalnym algorytmie autorstwa prof. Józefa Lorenca i jego zespołu, pozwalający na skuteczne wykrywanie zwarć doziemnych o rezystancji przejścia do 8 kΩ.                                                          

To innowacyjne rozwiązanie zostało zgłoszone do ochrony patentowej w UP RP (nr zgłoszeniaP.412442).

Skuteczna detekcja zwarć doziemnych, wysokooporowych, możliwa jest dzięki zastosowaniu inteligentnego algorytmu, który w sposób dynamiczny optymalizuje kryterialne wartości zabezpieczenia konduktancyjnego. Mechanizm inicjalizowany jest sygnałem logicznym, potwierdzającym załączenie urządzeń wymuszających składową czynną prądu zwarcia. Doprowadzenie takiego sygnału do wejścia cyfrowego terminala CZIP®-PRO to jedyny warunek, jaki należy spełnić, by móc bez ograniczeń  korzystać z tego skutecznego narzędzia do wykrywania zwarć doziemnych wysokooporowych.

 

Selektywne zabezpieczenie ziemnozwarciowe w polu transformatora uziemiającego

Zabezpieczenie dla stacji rozdzielczych sieci SN z punktem neutralnym uziemionym przez dowolny element impedancyjny, w tym w sieciach skompensowanych.

Idea zabezpieczenia oparta jest na detekcji różnicy pomiędzy wartością prądu zerowego 3l0 w obwodzie łączącym szyny rozdzielni z wyłącznikiem pola, a wartością prądu płynącego w obwodzie uziemiającym punkt gwiazdowy tranformatora. Kryterium aktywującym zabezpieczenie jest przekroczenie nastawczej wartości progowej składowej zerowej napięcia U0. Czułość zabezpieczenia można ustalać przez wybór wartości nastawy dl0 z zakresu od 0,05 A do 5,00 A. zalecana nastawa: od 0,4 do 0,8 wartości prądu pojemnościowego sieci. Zwłokę czasową zabezpieczenia tdl0 można dobierać z zakresu: od 0,05 s do 15,00 s.

To rozwiązanie zostało zgłoszone do ochrony patentowej w UP RP ( nr zgłoszenia P.409125).

 

Użycie naszego najnowszego zabezpieczenia ziemnozwarciowego nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych inwestycji. Standardowe wyposażenie obwodów wtórnych rozdzielni w aparaturę i układy pomiarowe, niezbędne do realizacji typowych funkcji zabezpieczeniowych i automatyk, pozwala na swobodne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez system CZIP®-PRO, w tym z jedynego w kraju selektywnego zabezpieczenia od skutków zwarć doziemnych w polu transformatora uziemiającego.

 

INNE NOWE funkcjonalności w sterowniku polowym CZIP®-PRO

 • BLOKADA zadziałania zabezpieczeń nadprądowych międzyfazowych, od drugiej harmonicznej
 • MECHANIZM badania synchronizmu podczas załączania linii z generacją lokalną
 • BLOKADA kierunkowa automatyki SPZ, w aplikacji dla linii z generacja lokalną
 • STEROWANIE łącznikami z ekranu synoptycznego i zdalnie z systemu nadrzędnego
 • NOWE aplikacje dla automatyki SZR
 • OBSŁUGA protokołu IEC 60870-5-104 
 • OBSŁUGA protokołu IEC 61850 

Zapytaj o sterownik polon@relpol.com.pl