NEED-MODBUS Moduł komunikacji NEED Master/ModBus RTU Slave

NEED-MODBUS Moduł komunikacji NEED Master/ModBus RTU Slave

Moduł komunikacji NEED Master/ModBus RTU Slave przeznaczony jest do współpracy z przekaźnikami programowalnymi NEED.

 

 Przeznaczenie modułu:

  • odczyt danych z przekaźników NEED i udostępnianie ich wartości przy użyciu protokołu ModBus RTU
  • wysyłanie komend sterujących do przekaźników NEED
  • modyfikowanie ustawienia zegara czasu rzeczywistego RTC
  • praca od strony COM1 jako NEED Master, od strony COM 2 jako urządzenie typu ModBus RTU Slave

 Dostępne funkcje ModBus dla NEED-MODBUS

Numer funkcji

Opis

3

Odczyt modyfikowanych rejestrów

4

Odczyt niemodyfikowanych rejestrów

16

Zapis wielu rejestrów

  Moduł posiada zaimplentowaną obsługę błędów zgodną z protokołem ModBus.Obsługiwane kody błędów ModBus dla NEED-MODBUS

Kod błędu

Opis

1

Niedozwolona funkcja

2

Niedozwolony adres rejestru

4

Błąd urządzenia slave (w przypadku braku komunikacji z przekaźnikiem NEED)

  Możliwości modułu NEED ModBus:

  • zmiana trybu pracy: STOP/RUN
  • zegar RTC:  odczyt wartości bieżących (w trybie RUN) i zapis zmiany ustawień (w trybie STOP)
  • odczyt wartości bieżących (w trybie RUN)
  • odczyt i opis ustawień (w trybie STOP)

  Sposób podłączenia  
          Opis złącz i przełączników dip-switch modułu NEED-MODBUS

Nazwa złącza

Opis

DB9

Pełny RS232(COM1)

7

A - RS485(COM1)

8

B - RS485(COM1)

9

GND - RS485(COM1)

10

TX - RS232(COM2)

11

RX - RS232(COM2)

12

GND - RS232(COM2)

13

A - RS485(COM2)

14

B - RS485(COM2)

15

GND - RS485(COM2)

16

Niewykorzystany

17

Zasilanie

18

Zasilanie 18-30 V AC/DC

SW1

Parametry COM1

SW2

Parametry COM2

SW3

Przycisk wejścia w tryb konfiguracyjny / programowania

    

Podręcznik użytkownika - Moduł komunikacji NEED-MODBUS
Karta katalogowa - moduł komunikacji NEED Master / ModBus RTU Slave
Karta katalogowa - przekaźniki programowalne NEED - 8 wejść, 4 wyjścia
Karta katalogowa - przekaźniki programowalne NEED -16 wejść, 8 wyjść