CZIP-PRO - godna kontynuacja uznanej marki SYSTEMU CYFROWYCH ZABEZPIECZEŃ I POMIARÓW CZIP

, Nowości

CZIP-PRO - godna kontynuacja uznanej marki SYSTEMU CYFROWYCH ZABEZPIECZEŃ I POMIARÓW CZIP

 

W nowej generacji sterowników polowych systemu CZIP zachowane zostały wszystkie cechy użytkowe i funkcjonalne, które sprawdziły się w wielu tysiącach dotychczas wyprodukowanych i zainstalowanych na obiektach w całym kraju urządzeń.

Przeniesione zostało to co najistotniejsze w aparaturze EAZ – algorytmy i kryteria zabezpieczeniowe, w tym unikalne algorytmy zabezpieczeń ziemnozwarciowych, opracowane w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, przez zespół Prof. Józefa Lorenca. 

Zachowana została również zasada uniwersalności sprzętu. Dla obsługi większości pól rozdzielni SN wystarczy wybrać z menu właściwy firmware, by uzyskać dostęp do predefiniowanych na-staw i parametrów zabezpieczeniowych charakterystycznych dla danego pola  rozdzielni SN.

Główne cechy nowego CZIP-PRO:

 • automatyka dla wszystkich pól rozdzielni w jednym urządzeniu CZIP-PRO (automatyka SZR jest realizowana przez CZIP-2R PRO),
 • predefiniowane nastawy pól,
 • kolorowy ekran LCD TFT 7”, 800x480, z panelem dotykowym,
 • prezentacja schematu synoptycznego pola, z odwzorowaniem stanów łączników,
 • prezentacja zarejestrowanych zdarzeń, przebiegów i stanów wejść i wyjść,
 • wybór strefy czasowej, automatyczna zmiana czasu letni/zimowy,
 • 28 wejść dwustanowych optoizolowanych (24 w wersji zgodnej),
 • 20 wyjść przekaźnikowych (16 w wersji zgodnej),
 • 14 dwukolorowych, programowalnych diod, z opisem na ekranie,
 • przyciski ZAŁĄCZ i WYŁĄCZ - do sterowania wyłącznikiem pola z klawiatury urządzenia,
 • wewnętrzna pamięć 512 MB do zapisu próbek rejestratora zakłóceń, rejestratora zdarzeń pomiarów energii, parametrów jakości energii,
 • synchronizacja czasu poprzez sieć Ethernet za pomocą SNTP,
 • niezależne interfejsy komunikacyjne: USB, 2 x RS-485, Ethernet 10/100 BASE-TX, światłowód (opcja)