Poprzednie wersje CZIP

Dane techniczne

Zabezpieczenia CZIP® produkowane są przez firmę Relpol S.A. (uprzednio Polon-Zelmech) od 1995 roku. Produkty marki CZIP® otrzymały liczne wyróżnienia oraz nagrody, takie jak nagrodę podczas Międzynarodowych Targów Bielskich "ENERGETAB" w 1998 roku, wyróżnienie podczas Międzynarodowych Targów Katowickich "Eltarg" w 1998 roku, Nagrodę Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w konkursie "Europrodukt" w 2003 roku, czy Puchar Ministra Gospodarki i Pracy w 2004 roku.

 

Dzięki doskonałej współpracy inżynierskiej kadry naukowej oraz wykorzystaniu doświadczeń profesjonalistów z energetyki zawodowej, powstał produkt zgodny ze światowymi standardami, spełniający równocześnie wszystkie wymagania rodzimej energetyki.

 

Łącznie firma Relpol S.A. sprzedała ponad 5500 sterowników pola CZIP®

 

CZIP®-1

Zespół przeznaczony do obsługi pól rozdzielni średnich napięć (SN):

 • CZIP-1L - pole liniowe bez elektrowni lokalnej,
 • CZIP-1E - pole liniowe z elektrownią lokalną, w tym również wiatrową,
 • CZIP-1T - pole strony SN transformatora 110 kV/SN,
 • CZIP-1Y - pole transformatora SN/0,4,
 • CZIP-1K - pole potrzeb własnych w sieci kompensowanej, 
 • CZIP-1P - pole potrzeb własnych z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor, 
 • CZIP-1X - pole potrzeb własnych z układem równoległym dławika i rezystora,
 • CZIP-1S - pole łącznika szyn, 
 • CZIP-1C - pole baterii kondensatorów, 
 • CZIP-1U - pole pomiaru napięcia, 
 • CZIP-1M - pole silnika asynchronicznego WN.  

 

Użytkownik może we własnym zakresie dokonać redefinicji oprogramowania zespołu, przystosowując w ten sposób zespół do obsługi jednego z pól SN. 

 

CZIP®-2R

Zespół przeznaczony do realizacji automatyki SZR (samoczynnego załączenia rezerwy) w rozdzielniach średniego napięcia. 

 

CZIP®-3H

Zespół przeznaczony do kompleksowej obsługi pola 110 kV transformatora 110kV/SN w zakresie zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, komunikacji, rejestracji i współpracy z automatykami stacyjnymi. Może współpracować z zabezpieczeniami różnicowymi. 

 

CZIP®-4Q

Zespół przeznaczony do pomiaru stopnia rozstrojenia kompensacji prądu pojemnościowego w sieciach SN z punktem zerowym uziemionym przez dławik. Wraz ze znakowanym współczynnikiem rozstrojenia mierzone są także upłyność sieci oraz prądy: pojemnościowy, indukcyjny i resztkowy. Pomiar wykonywany jest na żądanie w wybranej sekcji bez przerywania pracy stacji.