CZIP-PRO - Zespół do obsługi pól rozdzielni SN

Dane techniczne

Więcej informacji na www.czip-pro.pl

 

Przeniesione zostało to co najistotniejsze w aparaturze EAZ – algorytmy i kryteria zabezpieczeniowe, w tym unikalne algorytmy zabezpieczeń ziemnozwarciowych, opracowane w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, przez zespół prof. dr hab. Józefa Lorenca.

 

Zachowana została również zasada uniwersalności sprzętu. Dla obsługi pól rozdzielni SN wystarczy wybrać z menu właściwy firmware, by uzyskać dostęp do predefiniowanych nastaw i parametrów zabezpieczeniowych charakterystycznych dla danego pola rozdzielni SN.

 

Główne cechy nowego CZIP®-PRO:

 • oprogramowanie dla wszystkich pól rozdzielni w jednym urządzeniu CZIP®-PRO,
 • automatyka SZR realizowana jest przez CZIP®-2R PRO,
 • predefiniowane nastawy pól,
 • kolorowy ekran LCD TFT 7”, 800x480, z panelem dotykowym,
 • prezentacja schematu synoptycznego pola, z odwzorowaniem stanów łączników,
 • prezentacja zarejestrowanych zdarzeń, przebiegów i stanów wejść i wyjść,
 • 28 wejść dwustanowych optoizolowanych,
 • 20 wyjść przekaźnikowych,
 • 14 dwukolorowych, programowalnych diod, z opisem na ekranie,
 • przyciski ZAŁĄCZ i WYŁĄCZ - do sterowania wyłącznikiem pola z klawiatury urządzenia,
 • możliwość sterowania łącznikami,
 • wewnętrzna pamięć 512 MB do zapisu próbek rejestratora zakłóceń, rejestratora zdarzeń pomiarów energii, parametrów jakości energii,
 • synchronizacja czasu poprzez sieć Ethernet za pomocą SNTP,
 • niezależne interfejsy komunikacyjne: USB, 2 x RS-485, Ethernet 10/100 BASE-TX, światłowód (opcja)