CZIP-2R PRO - Zespół do realizacji automatyki SZR

Dane techniczne

Więcej informacji na www.czip-pro.pl

CZIP®-2R PRO Zespół do realizacji automatyki SZR

System automatyki CZIP®-2R PRO został opracowany przez Relpol S.A. Zakład Polon przy współpracy kadry naukowej z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej.

Realizowane funkcje:

  • Człon podnapięciowy
  • Człon nadnapięciowy
  • Kontrola napięcia szczątkowego
  • Kontrola różnic napięć
  • Blokada trwała automatyki SZR
  • Blokada przejściowa automatyki SZR