CZIP-PRO Systemy zabezpieczeń SN

Sterownik polowy CZIP-PRO, to również produkt produkowany przez Relpol, są to Cyfrowe Zabezpieczenia SN, Automatyki, Pomiarów, Sterowania, Rejestracji i Komunikacji dla rozdzielni średnich napięć. CZIP-PRO Systemy Zabezpieczeń SN realizuje funkcje: detekcja zwarć doziemnych wysokooporowych; selektywne zabezpieczenie ziemnozwarciowe w polu transformatora uziemiającego.  CZIP-PRO to cyfrowe zabezpieczenia SN do średnich napięć, przeznaczony do obsługi pól rozdzielni SN. CZIP-PRO Systemy zabezpieczeń SN realizuje zabezpieczenia ziemnozwarciowe, nadczęstotliwościowe, podczęstotliwościowe. CZIP-PRO Systemy zabezpieczeń SN kontrolują zabezpieczenia nadnapięciowe fazowe, podnapięciowe fazowe, nadprądowe od skutków przeciążeń , trójstopniowe zabezpieczenia nadprądowe od skutków zwarć międzyfazowych. System zabezpieczeń CZIP-2R PRO przeznaczony jest do realizacji automatyki SZR (samoczynnego załączania rezerwy) w rozdzielnicach średniego napięcia. CZIP-PRO cechuje synchronizacja czasu poprzez sieć Ethernet.

Czipy szafa 4

 

 

 

Cyfrowe sterowniki pól w rozdzielniach średniego napięcia CZIP®-PRO zostały opracowane przez Relpol S.A. Zakład Polon przy współpracy kadry naukowej z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej oraz wykorzystaniu doświadczenia profesjonalistów z energetyki zawodowej. Produkt zgodny ze światowymi standardami, spełnia równocześnie wszystkie wymagania rodzimej energetyki.  

 

System CZIP®-PRO przeznaczony jest dla wszystkich pól rozdzielni SN.

 

Zastosowanie:

  • energetyka zawodowa,
  • elektrownie wiatrowe oraz wodne,
  • elektrownie,
  • elektrociepłownie,
  • przemysł

 

CZIP®-PRO produkowany jest jednocześnie w dwóch wariantach. Pierwszym, który zapewnia rozszerzoną funkcjonalność oraz drugim który jest w pełni kompatybilny pod względem zestawu parametrów konfiguracyjnych, topologii i numeracji zacisków zewnętrznych ze starszymi zabezpieczeniami należącymi do systemu CZIP.

CZIP jest Wspólnotową Marką Handlową należącą do firmy Relpol S.A. zarejestrowaną w UE pod numerem 011019254

Informacja handlowa:

tel. 68 45 32 708

fax. 68 45 32 702

polon@relpol.com.pl

 

Więcej informacji na www.czip-pro.pl