Przetargi do projektu - umowa POIR.01.01.01-00-0026/20-00

Nazwa Projektu:
"OPRACOWANIE PRZEMYSŁOWYCH PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH ORAZ PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII ICH PRODUKCJI" 

  • Zapytanie ofertowe nr POIR 01/2022/1.1.1. w sprawie studium projektu oraz wykonania urządzeń wraz z oprzyrządowaniem do wykrawania sprężyn i obsad styku stałego oraz urządzeń do nitowania styków i zgrzewania przewodów oraz urządzenia wykonania kompletnego zestawu zwory oraz montażu zestawu zwory w płytkę stykową

Termin składania ofert: do 2022-04-29 do godz. 15:00:00

Link do Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/101373?sekcja=ogloszenie

    

Kreska

  • Zapytanie ofertowe nr POIR 02/2022/1.1.1. w sprawie dostawy, instalacji i uruchomienia demonstracyjnej zautomatyzowanej linii montażowej przekaźników.

Termin składania ofert: do 2022-06-20 do godz. 15:00:00

Link do Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/109031?sekcja=ogloszenie

 

Kreska

Nazwa Projektu:
"OPRACOWANIE PRZEMYSŁOWYCH PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH ORAZ PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII ICH PRODUKCJI" 

  • Zapytanie ofertowe nr POIR 01/2022/1.1.1. w sprawie studium projektu oraz wykonania urządzeń wraz z oprzyrządowaniem do wykrawania sprężyn i obsad styku stałego oraz urządzeń do nitowania styków i zgrzewania przewodów oraz urządzenia wykonania kompletnego zestawu zwory oraz montażu zestawu zwory w płytkę stykową

Termin składania ofert: do 2022-04-29 do godz. 15:00:00

Link do Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/101373?sekcja=ogloszenie

    

Kreska

  • Zapytanie ofertowe nr POIR 02/2022/1.1.1. w sprawie dostawy, instalacji i uruchomienia demonstracyjnej zautomatyzowanej linii montażowej przekaźników.

Termin składania ofert: do 2022-06-20 do godz. 15:00:00

Link do Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/109031?sekcja=ogloszenie

 

Kreska