Znalezionych wyników: 10
7/2018
7/2018: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017
7/2018
7/2018: Załącznik do raportu 7/2018 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017
6/2018
6/2018: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał
6/2018
6/2018: Załącznik nr 1 Ogłoszenie o ZWZ
6/2018
6/2018: Załącznik nr 2 - Projekty uchwał ZWZ
5/2018
5/2018: Rekomendacja wypłaty dywidendy
4/2018
4/2018: Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2017 r.
3/2018
3/2018: Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki.
2/2018
2/2018: Skrócenie okresu oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.
1/2018
1/2018: Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.