Akcjonariat

Akcjonariusze Relpol S.A.

9.609.193 sztuk akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł

Ambroziak Adam(33%)
Altus TFI S.A.(25,09%)
BPH TFI S.A.(9,99%)
Osiński Piotr(6,34%)
Pozostali(25,58%)